Simone Panfili nelle acrobazie con il kitesurf in Sardegna

foto